top of page

Dokument

Här finns alla dokument som reglerar föreningens verksamhet. Om du har några frågor om materialet eller saknar något är det bara att höra av sig till oss via frejalth@gmail.com

Föreningens verksamhet

Stadgar
2023-06-06

Föreningens stadgar reglerar de grundläggande pelarna för hur föreningen ska fungera.

Handlingar höstterminsmöte 2023

Under terminsmötena bjuds alla medlemmar in och motioner, propositioner och val behandlas.

Handlingar Vårterminsmöte 2024

Under terminsmötet bjuds alla medlemmar in och motioner, propositioner och val behandlas.

Verksamhetsplan 2023/2024

Verksamhetsplanen beskriver vilka mål föreningens styrelse har att jobba mot det kommande året. 

Äldre protokoll

Här finns handlingar och protokoll från tidigare terminsmöten för föreningen

Vårterminsmöte 2023
Årsmöte 2022
Extrainsatt Årsmöte 2022
Årsmöte 2021
bottom of page