top of page
Boxnings handskar
<
>
Höstterminsmöte

27/11 17:30 - MH:G

Härmed bjuder FREJAs styrelse in samtliga medlemmar till höstterminsmöte på.  Under terminsmötet kommer bland annat val till styrelsen och inkomna propositioner och motioner behandlas.

Under terminsmötet kommer vi bjuda alla deltagare som anmält sig på mat!


För att kandidera till en post som väljs på mötet, se avsnitt "Engagera dig" på vår hemsida.


Om du vill skicka in en motion görs det till frejalth@gmail.com

bottom of page