Sök till FREJA

Tiden går snabbt när man har roligt. FREJA har snart funnits i ett år, ett för oss otroligt roligt och lärorikt år. Nu det har blivit dags att välja nya medlemmar till styrelsen. 

Vill du vara med och planera coola evenemang för våra och sektionens medlemmar?

Vill du få vara med och bestämma i vad FREJA ska satsa på i framtiden?

Vill du sitta med i en grym projektgrupp med andra  kvinnor och icke-binära från F?

Då tycker vi att DU ska söka till FREJAs styrelse! 

Att sitta med i en styrelse är inte svårt och du behöver ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Det viktigaste är att du är driven och taggad på att vara med! 

 

Här nedan följer information om vad de olika posterna innebär. 


Om du har några frågor kring ansökan eller hur det är att sitta med i styrelsen kan du kontakta oss på: frejalth@gmail.com eller genom att skriva privat till Karin Odin på: karin.odin@gmail.com alternativt 070652505.

En styrelseledamot, valberedning och revisor är V.A. Kant just nu, kom och kandidera på mötet!

Styrelsen 20/21

Sök till ordförande, kassör eller styrelseledamot

FREJAs styrelse består av en ordförande, en kassör och tre till fyra styrelseledamöter. Mycket av arbetet i styrelsen görs gemensamt men som del i styrelsen kommer du få vissa uppgifter som du är huvudansvarig för. 

 

Som ordförande är du sammankallande i styrelsen och ansvarar framförallt för att planera föreningens strategiska arbete.  Du är den som ser till att resten av styrelsen gör det de ska samt har en övergripande koll på hela verksamheten. 

 

Som kassör är du ansvarig för FREJAs budget samt bokföring. Kul och lärorikt!

 

Som styrelseledamot kommer du efter intresse att få huvudansvar för någon del av föreningens arbete. Det kan vara design, hemsida, kontakt med företag, ansvar för event eller likande. Berätta gärna på din intervju om det finns någonting du är särskilt intresserad av så att vi vet! 

Ansökan är stängd men du kan kandidera på mötet.

Årsmöte 4 maj

Kom på årsmötet och gör din röst hörd

Som medlem kan du på årsmötet vara med att påverka FREJAs verksamhet.​ Gör detta genom att skriva motioner, kom och rösta eller sök till styrelsen. Vi bjuder alla som anmäler sig på middag.

 

På årsmötet röstar vi om val av ny styrelse, övriga poster samt  propositioner* och motioner**.

 

Nuvarande styrelsen har hittat lite tokigheter i styrdokumenten som skrevs i somras, dess ska fixas till.

Skicka in en motion om du vill ändra något i våra stadgar eller verksamhet. Detta gör du enklast genom att fylla i mallen för motioner här och maila till frejalth@gmail.com.

*Propositioner är ändringar/förslag styrelsen önskar göra i styrdokument eller i verksamheten.

**Motioner är Ändringar/förslag medlemmar önskar göra i styrdokument eller i verksamheten.

Skicka in din motion senast den 17/4.

Om du vill delta på mötet, anmäl dig senast den  1/5. Vi bjuder på mat!

Övriga poster

Sök till revisor eller valberedning

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte. 1-2 personer kommer väljas. Det kan vara bra att ha viss erfarenhet av styrelsearbete eller liknande i rollen som revisor. 

Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet. Som valberedning kommer du alltså ta fram kandidater till FREJAs styrelse nästa år.  Tänk på att om du blir vald till valberedning kan du inte söka till styrelsen 2021.  Antalet personer i valberedningen är inte satt, men förslagsvis 3 personer.

Ansökan är stängd men du kan kandidera på mötet.

©2019 by FREJA.